Thông tin cần biết
Hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới cải tạo

Hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới cải tạo ( Thông tư 85/2014/TT-BGTVT) bao gồm

Hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo

Hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo ( Thông tư 85/2014/TT-BGTVT) bao gồm

Thủ tục đăng kiểm lần đầu đối với phương tiện khi vào kiểm định

Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để lập Hồ sơ phương tiện hoặc Kiểm định lần đầu, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ ...

Thủ tục đăng kiểm định kỳ đối với phương tiện khi vào kiểm định

Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin ...

Chu kỳ kiểm định kỹ thuật phương tiện GTCG đường bộ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ...

Phí kiểm định mới thực hiện theo Thông tư 114/2013TT-BTC áp dụng từ ngày 15/10/2013

Phí kiểm định mới thực hiện theo Thông tư 114/2013/TT-BTC áp dụng từ ngày 15/10/2013

Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ

( Ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của  Bộ Tài chính)

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm định xe cơ giới

(Trích Điều 13 Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ GTVT quy định về kiểm định ATKT và BVMT phương tiện giao thông cơ ...

 

Trung tâm đăng kiểm 50-07V
  • Đang online : 35
  • Số lượt truy cập : 25864803