Tư vấn đăng kiểm

Danh sách Các Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới

Chủ nhật, 09/11/2008, 07:08 GMT+7


1. 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới số 1101S

 

Địa chỉ: Km4 - P: Sông Hiến - TXCao Bằng
Điện Thoại: 026-853742
Fax: 026-854724
Giám đốc: Nông Văn Nhiên