Văn Bản Pháp Luật

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

Thứ hai, 24/11/2008, 15:51 GMT+7


  1. Các loại hồ sơ cần thiết :
 

a. Xe máy chuyên dùng nhập khẩu

 

b. Xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp mới

 

2. Khai bản đăng ký thông số kỹ thuật :

 

a. Máy làm đất

 

b. Máy làm đá

 

c. Thiết bị nâng

 

d. Máy làm đường

 

d. Xe máy, thiết bị chuyên dùng khác

 

3. Tiếp nhận đăng ký kiểm tra

     Hồ sơ đăng ký kiểm tra được tiếp nhận tại :

Phòng chất lượng xe cơ giới (VAQ) - Cục Đăng kiểm Việt nam

hoặc tại các Đội kiểm tra xe nhập khẩu

     Nếu hồ sơ đăng kí kiểm tra hợp lệ sẽ được tiếp nhận làm thủ tục đăng ký kiểm tra
 

   Đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu, khi đã có xác nhận của Cục Đăng kiểm Việt nam trong Bản đăng kí kiểm tra, Tổ chức/cá nhân nhập khẩu bố trí ngày giờ và địa điểm kiểm tra để đăng kí lịch kiểm tra hiện trường theo mẫu Phiếu đăng ký lịch kiểm tra xe máy chuyên dùng nhập khẩu (Phụ lục 5).

 

4. Danh mục các phụ lục

 

Phụ lục 1 : Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu

  <Download file>
 

Phụ lục 2 : Bản kê chi tiết xe máy chuyên dùng nhập khẩu

  <Download file>
 

Phụ lục 3 : Bản đăng ký thông số kỹ thuật xe máy chuyên dùng nhập khẩu

  <Download file>
 

Phụ lục 5 : Phiếu đề nghị kiểm tra chất lượng xe máy thiết bị chuyên dùng

  <Download file>
 

Phụ lục 6 : Bản kê chi tiết xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp

  <Download file>
 

Phụ lục 7 : Bản xác nhận giá trị xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp

  <Download file>
 

Phụ lục 8 : Bản đăng ký thông số kỹ thuật xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp

  <Download file>

Người viết : admin

 

Các tin đã đăng đến ngày :