Giao thông...

Giảm 153 người chết vì TNGT trong 10 tháng năm 2018

Thứ hai, 29/10/2018, 04:24 GMT+7

Tạp chí GTVT - Theo Ủy ban ATGT quốc gia, trong 10 tháng đầu năm toàn quốc đã xảy ra 14.845 vụ TNGT, làm chết 6.674 người, bị thương 11.549 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT giảm 1.322 vụ (- 8,18%), giảm 153 người chết (-2,24%), giảm 1.732 người bị thương (-13,04%).

 


Trong đó, đường bộ xảy ra 14.640 vụ, làm chết 6.532 người, bị thương 11.489 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 1.295 vụ (-8,13%), giảm 131 người chết (-1,97%), giảm 1.734 người bị thương (-13,11%). Đường sắt xảy ra 126 vụ, làm chết 103 người, bị thương 55 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 4 vụ (-3,08%), giảm 9 người chết (-8,04%), tăng 16 người bị thương (41,03%). Đường thuỷ xảy ra 64 vụ, làm chết 35 người, làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ  trước, giảm 21 vụ (-24,71%), giảm 5 người chết (-12,5%), giảm 10 người bị thương (-66,67%). Hàng hải xảy ra 15 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 2 vụ (-11,76%), giảm 8 người chết và mất tích (-66,67%), giảm 4 người bị thương.Chỉ tính riêng tháng 10, toàn quốc xảy ra 1.603 vụ, làm chết 662 người và làm bị thương 1.230 người. So với tháng cùng kỳ năm 2017 giảm 202 vụ (giảm 11,19%), giảm 40 người chết (giảm 5,7%), giảm 265 người bị thương (giảm 17,73%) .

Theo tapchigiaothong.vn 

Các tin đã đăng đến ngày :