Tin đăng kiểm

Quy định mới về xử lý trung tâm đăng kiểm vi phạm

Thứ hai, 29/10/2018, 04:17 GMT+7

Từ năm 2019, trung tâm đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ nếu có 2 lượt đăng kiểm viên bị đình chỉ.


Theo Nghị định số 139 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới vừa được Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ 1/1/2019, thay thế Nghị định 63 ngày 1/7/2016), quy định chi tiết hơn về xử lý đối với trung tâm đăng kiểm vi phạm so với hiện nay.

Theo đó, đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ hoạt động từng dây chuyền kiểm định 1-3 tháng nếu rơi vào một trong các trường hợp: không đảm bảo một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định 139 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm; có 2 lượt đăng kiểm viên (ĐKV) bị tạm đình chỉ trong thời gian 12 tháng liên tục; phân công ĐKV kiểm định không phù hợp với nội dung giấy chứng nhận.

Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định 1-3 tháng nếu rơi vào một trong các trường hợp: thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, thẩm quyền; có từ 3 lượt ĐKV trở lên bị tạm đình chỉ hoặc từ 2 ĐKV trở lên bị thu hồi giấy chứng nhận ĐKV trong thời gian 12 tháng liên tục; có từ 2 lượt dây chuyền kiểm định bị tạm đình chỉ trong 12 tháng liên tục; thực hiện kiểm định khi tình trạng thiết bị kiểm tra đã bị hư hỏng, không đảm bảo tính chính xác, chưa được kiểm tra, đánh giá theo quy định.

So với quy định hiện hành, chế tài tách bạch cụ thể các trường hợp vi phạm của trung tâm đăng kiểm thuộc diện tạm đình chỉ dây chuyền kiểm định, tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định. Hiện chỉ quy định chung các trường hợp có thể bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động đăng kiểm.

Điểm mới khác trong Nghị định 139 là chỉ cần có 2 lượt ĐKV bị đình chỉ là trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ dây chuyền kiểm định, thay vì mức tối thiểu hiện nay là 3 lượt ĐKV bị đình chỉ. Cùng đó, bổ sung quy định đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định nếu trong 12 tháng trung tâm đăng kiểm có 2 lượt dây chuyền bị đình chỉ.

Đối với quy định về thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định, hiện quy định thu hồi giấy nếu trung tâm đăng kiểm ngừng hoạt động quá 6 tháng liên tục. Còn Nghị định 139 nới gấp đôi thời hạn, chỉ thu hồi giấy chứng nhận nếu trung tâm ngừng hoạt động kiểm định quá 12 tháng liên tục.

Theo baogiaothong.vn 

Các tin đã đăng đến ngày :