Tin đăng kiểm

Cách kiểm tra xe ô tô có bị phạt nguội hay không

Thứ hai, 04/03/2019, 07:50 GMT+7

Chủ các phương tiện cần truy cập vào Website chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam để tra cứu thông tin phương tiện bằng cách nhập biển kiểm soát xe, số của giấy chứng nhận kiểm định, mã xác thực... để biết được phương tiện của mình có bị phạt nguội hay không?


Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đăng tải thông tin về việc hướng dẫn kiểm tra phạt nguội ô tô. Theo đó, chủ phương tiện sẽ nhập các thông tin cá nhân liên quan để kiểm tra số lần vi phạmgiao thông.

Theo Cục Đăng kiểm, chủ phương tiện ô tô cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào trang http://www.vr.org.vn/ptpublic_web/ThongTinPTPublic.aspx

Cách kiểm tra xe ô tô có bị phạt nguội hay không - Ảnh 1Cách tra cứu phương tiện trên Web site của Cục Đăn kiểm Việt Nam

Bước 2: Nhập biển kiểm soát xe ô tô vào ô "Biển đăng ký". Lưu ý đối với xe ô tô có biển kiểm soát 5 số cần thêm một số thông tin như sau: biển trắng thêm chữ T vào cuối biển số (ví dụ: 24A04513T), tương tự biển xanh sẽ thêm chữ X.

Bước 3: Nhập số của Giấy chứng nhận kiểm định vào ô "Số tem, giấy chứng nhận hiện tại". Lưu ý với số tem, giấy chứng nhận nhập dấu gạch nối "-", phân cách giữa chữ cái và chữ số (ví dụ: KC-8124109).

Bước 4: Nhập mã xác thực vào ô "Mã xác thực".

Bước 5: Nhấn nút "Tra cứu".

Bước 6: Xem các lỗi vi phạm (nếu có) phía dưới dòng "Thông báo của cơ quan chức năng liên quan đến phương tiện”.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đăng tải thông tin về việc hướng dẫn kiểm tra phạt nguội ô tô. Theo đó, chủ phương tiện sẽ nhập các thông tin cá nhân liên quan để kiểm tra số lần vi phạm giao thông.
Theo Cục Đăng kiểm, chủ phương tiện ô tô cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Vào trang http://www.vr.org.vn/ptpublic_web/ThongTinPTPublic.aspx
Bước 2: Nhập biển kiểm soát xe ô tô vào ô "Biển đăng ký". Lưu ý đối với xe ô tô có biển kiểm soát 5 số cần thêm một số thông tin như sau: biển trắng thêm chữ T vào cuối biển số (ví dụ: 24A04513T), tương tự biển xanh sẽ thêm chữ X.
Bước 3: Nhập số của Giấy chứng nhận kiểm định vào ô "Số tem, giấy chứng nhận hiện tại". Lưu ý với số tem, giấy chứng nhận nhập dấu gagh nối "-", phân cách giữa chữ cái và chữ số (ví dụ: KC-8124109).
Bước 4: Nhập mã xác thực vào ô "Mã xác thực".
Bước 5: Nhấn nút "Tra cứu".
Bước 6: Xem các lỗi vi phạm ( nếu có) phía dưới dòng "Thông báo của cơ quan chức năng liên quan đến phương tiện”.

 

Theo baodansinh.vn 

Các tin đã đăng đến ngày :